Leveransintyg

Skriv ej ut denna sida, se följande instruktion -

Fyll i dina uppgifter i rutorna nedan så långt du kan och vet för dagen. Tryck här för ifyllningsanvisningar
När allt är ifyllt väljer du antal exemplar = lass (max 10 per utskrift) i rutan vid antal: Därefter trycker du enter eller på knappen
"Hämta Leveransintyg för utskrift". Då visas dokumentet som det blir vid utskrift och löpnummer har skapats. Klicka därefter på utskriftsknappen. önskas det fler exempar, stäng PDF dokumentet (utskriftsdokumentet), därefter välj antal exemplar i rutan vid antal: osv enligt beskrivning ovan Varje leveransintyg får ett unik löpnummer. Använd inte samma leveransintyg flera gånger (= kopiering får ej ske).


Kund.nr:
Namn: (Max 35 tecken)
Adress:
Post.nr:
Postort:
Telefonnummer:
Mobilnummer:

Hämtningsadress, om annat än ordinarie

Namn: (Max 35 tecken)
Adress:
Post.nr:
Postort:

Levererar/säljer följande gröda av skörd 20 som:
1:
2:
Sort: Gröda:
Rötrestgödslad gröda senaste tre åren:
Rötrestgödslad gröda, godk. enl SPCR 120:
Rötrestgödslad gröda, godk. KRAV:
Slamgödslad gröda senaste tre åren:**
Slamgödslad gröda enl. REVAC senaste tre åren:
Glyfosatbehandlad gröda:
Stråförkortad gröda:
Varmluftstorkad:
Egenkontroll utav ohyra & skadediur samtkvalité är utförd:
RED (2BSvs): Leveransen uppfyller kraven för hållbar produktion enligt Svenska Foders inköpsvillkor:
Odlingsjournal finns:
Vid egen transport, lastutrymmet rengjort enligt GTP: Rent, torrt och täckt. Kan intyga de tre senaste lasterna (ev rengöringsintyg)
Slutleverans:

Övrig information: 

* Vid flera kontrakt med samma artikelnummer avräknas alltid det äldsta kontraktet först.
** Skördeåret minus tre hela kalenderår, ex skörd -14 är gränsen årskiftet 2010/2011.

Antal:  (1-10)